Personifikace plastových karet

Personifikace jednotlivých karet spočívá v nanášení identifikačních údajů na povrch plastové karty z jedné nebo obou stran. Mezi identifikační údaje řadíme jméno, různá čísla, datum vydání a podobné údaje.

Embossing - je to metoda plastického písma (neboli reliéfního). Embossing je nejrozšířenější způsob personifikace plastových karet. Po vyražení písma je možné toto reliéfní písmo obarvit, tzv. tipping.

Magnetický proužek – je to magnetická páska, která je umístěna na povrchu karty. Kóduje informace o uživateli, přístupové kódy či jiné důležité informace.

Čárový kód – je to kódovaná informace na plastové kartě, která je zde v podobě symbolů - různě tlustých čar a mezer. Tyto čáry pak ukrývají potřebné informace.

Podpisové pole - je speciální vrstva aplikovaná na povrchu karty a umožňující nanést na kartu podpis majitele.

Termosublimační tisk (termoprint) - je to metoda tisku, která umožňuje potisk karet s využitím fólie. Pomocí tohoto speciálního tisků je možné na kartu umístit loga, fotografie, čárové kódy, identifikační čísla apod.

Scretch páska - je to neprůhledná ochranná vrstva, která má za cíl chránit určité informace na plastové kartě. Příkladem může být PIN nebo výherní slovo.

Ident-tisk - je metoda  obdobná embossingu, výsledkem ale je vtlačené písmo.

Hologram - optický prvek bezpečnostní karty. Aplikuje se pomocí holografické fólie ražením na laminovanou kartu.

Tipping – zabarvení embosovaných (vyrážených) symbolů (barevné zvýraznění reliéfního písma), aplikuje se pomocí tepelného přenosu barvy s barvící pásky pouze na vyráženou část karty. Možné zabarvení: zlaté, stříbrné, černé nebo bílé.

Čipový modul je energeticky nezávislé pamětové zařízení, které uchovává určité množství některých jednotek (např. peněžních jednotek, minut hovoru, atd.). Čip má funkci dekrementního čítače, který snižuje počet zbývajících jednotek podle zadaného algoritmu. Informace obsažená v paměti je obvykle chráněná před neoprávněnými změnami (jak logickými tak i fyzickými prostředky).